Aanmelden

Het is helaas niet mogelijk om direct in te schrijven voor de turnselecties.
Meer informatie hierover is te vinden onder het kopje informatie.

Mocht je geselecteerd zijn voor de turnselectie, dan kun je onderstaand inschrijfformulier downloaden en ingevuld meenemen naar de les of mailen naar de ledenadministratie.

Klik hier voor het inschrijfformulier.