Algemeen

Kinderen die moeite hebben met bewegen hebben vaak geen plezier in bewegen. Ze zijn niet zo snel als andere kinderen, begrijpen de spelregels soms niet goed, hebben faalangst. Juist voor hen is bewegen erg goed en daar probeert Club Extra sinds het jaar 2000 bij te helpen. Bij Club Extra wordt in kleine groepjes gesport, onder begeleiding van bevoegde leerkrachten. De kinderen mogen in eigen tempo diverse bewegingsvormen uitproberen, maar ze worden ook gestimuleerd om iets nieuws te proberen, een uitdaging aan te gaan. Op deze manier krijgen de deelnemers aan Club Extra weer plezier in bewegen en daardoor neemt het gevoel van eigenwaarde toe.
Club Extralessen hebben een tweeledig doel: weer plezier krijgen in bewegen en de kinderen door het toegenomen zelfvertrouwen stimuleren om naar een reguliere sportvereniging door te stromen.
Dit betekent dat:
– Club Extra erop gericht is om kinderen, in de basisschoolleeftijd, die speciale aandacht nodig hebben weer plezier te laten krijgen in bewegen.
– De doorstroming naar een andere sportvereniging pas aan de orde wordt gesteld als het kind daar baat bij heeft.
– Club Extra aan kinderen de mogelijkheid biedt om zich bezig te houden met allerlei vormen van bewegen. De aangeboden activiteiten blijven bij Club Extra niet beperkt tot een bepaalde vorm van sport.
Binnen een groep het niet noodzakelijk is dat alle kinderen op hetzelfde niveau van bewegen zitten. Binnen de groep mogen er best kinderen zijn die iets heel goed kunnen. Ieder kind is wel ergens heel goed in. Zij kunnen elkaar helpen.