Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2021

U wordt uitgenodigd om onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen:

Donderdag 22 april 2021
om: 20.00 uur via Teams

G.V. Olympia organiseert de vergadering Corona proof via Teams. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn vragen wij u om zich met uw mailadres aan te melden bij penningmeester@olympiaharderwijk.nl.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Notulen ALV van 24 september 2020
3. Jaarverslag 2020 van de penningmeester
4. Verslag kascontrole
5. Bestuur:
Aftreden volgens rooster: Reina Sluiter (ledenadministratie) en Sandra Foppen (penningmeester).
· Herkiesbaar: Reina Sluiter en Sandra Foppen
· Vacant: secretaris
6. Vaststellen begroting 2021
7. Wegens Corona geen contributieverhoging (inflatiecorrectie februari 2021: 1,8%)
8. Rondvraag

U kunt aanvullingen op de agenda indienen bij het bestuur tot en met 19 april 2021.
Punt 5: Kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot en met 19 april melden bij het secretariaat.
Punt 3, 6: de bijbehorend digitale documenten kunnen opgevraagd worden op e-mail adres: penningmeester@olympiaharderwijk.nl

Graag tot ziens op donderdag 22 april 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *