Contributie

Contributie inning:

Betalingen gaan via automatische incasso, inschrijvingen worden alleen gedaan wanneer U het volledige inschrijfformulier ingevuld heeft.
Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50, die gelijktijdig met de 1e contributie wordt berekend tot aan het eind van het kwartaal.
De contributie wordt 4 keer per jaar geïncasseerd, iedere 10e van het kwartaal; januari, april, juli en oktober.

Opzegging:
Het lidmaatschap dient men altijd schriftelijk of per e-mail op te zeggen bij de ledenadministratie: ledenadministratie@olympiaharderwijk.nl

De opzegtermijn is 1 maand voor het eind van het kwartaal, zolang men lid is, betaalt men contributie, ook al worden de lessen niet meer of sporadisch bezocht. Als U niet 4 weken voor het begin van de nieuwe periode heeft opgezegd, dan dient U de nieuwe periode alsnog te betalen.
Er vindt geen teruggaaf van contributie plaats!

G.V. Olympia kent verschillende takken van sport: ouder en kind gym, kleutergym, gymnastiek meisjes/jongens, jazzdans, turnen meisjes/jongens, conditiegym, damesgym, springen en Club Extra.

Hieronder vindt U een overzicht van de contributie bedragen per kwartaal inclusief bondscontributie van de KNGU.

Contributiebedragen per 01-07-2018

Gymnastiek jaar kwartaal
peutergym
(45 min)
Peutergym      138.94         34.74
Kleutergym      138.94         34.74
Meisjesgym      138.94         34.74
Jongensgym      138.94         34.74
Ouder dan 16      170.45         42.61

 

Jazz  jaar  kwartaal
jazz peuters
30 min
        98.32         24.58
Jazz  kleuters 50 min      152.88         38.22
Jazz jeugd
1 uur
     167.29         41.82
Jazz jeugd
2 uur
     257.62         64.41
Jazz jeugd 16+ 1 uur      174.28         43.57
Jazz jeugd 16+ 2 uur      267.32         66.83
Dames      174.28         43.57

 

Selectie turnen j/m  jaar  kwartaal
Selectie A
5 uur
   446.07  111.52
Selectie B
2 uur
     226.50         56.63
Wedstrijdkosten         28.13

 

Club Extra      175.41         43.85

 

Bij inschrijving tijdens een kwartaal wordt een evenredig deel van dit kwartaal aan contributie berekend. “Leden zijn onderworpen aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de G.V. Olympia”.

Ieder volgend lid uit één gezin krijgt 5% korting op de daarvoor verschuldigde contributie, dit geldt niet voor de selecties.

Bij stornering van de contributie zullen wij kosten in rekening brengen.

Bij het volgen van een 2e uur geldt een korting van 25% op het laagste contributiebedrag.

Tijdens de algemene ledenvergadering wordt elk jaar de contributie voor het volgend jaar vastgesteld. De notulen hiervan worden vermeld in ons clubblad; de Olympus.

Ledenadministratie:
Reina Sluiter – Bosboom Toussaintstraat 19 – 3842 ZZ   Harderwijk – 0341-417493
ledenadministratie@olympiaharderwijk.nl