Aanmelden proefles

    Op dit moment hebben we een wachtlijst voor het recreatieturnen en freerunnen. Het is op dit moment niet mogelijk om bij deze lessen een proefles te volgen. Wilt u uw kind op de wachtlijst plaatsen, dan kunt u dit aangeven in uw bericht.