Aanmelden proefles

    Op dit moment hebben we een wachtlijst voor het freerunnen en het recreatie turnen. Het is op dit moment niet mogelijk om bij deze lessen een proefles te volgen. Wilt u uw kind op de wachtlijst plaatsen, dan kunt u dit aangeven in uw bericht.