Gedragscode

Om onze goede naam te behouden hebben wij een gedragscode ontwikkeld. In de gedragscode staan afspraken met betrekking tot hoe wij binnen Olympia met elkaar om willen gaan. Het gaat er om goed gedrag te bevorderen en mensen te stimuleren om elkaar op hun gedrag aan te spreken. Een goede gang van zaken waarborgt een veilig en prettig klimaat binnen de vereniging.

Wij communiceren op een open en eerlijk wijze met elkaar

Dit betekent enerzijds heldere informatie verstrekken over belangrijke zaken binnen de vereniging, anderzijds op de juiste momenten, op de juiste plaats en op de juiste toon aangeven als je het ergens niet mee eens bent. Maar ook accepteren als beslissingen worden genomen die afwijken van je eigen mening.

Wij respecteren elkaar altijd

Dit houdt in: elkaars mening en prestaties respecteren, luisteren naar de ander en rekening houden met de gevoelens van anderen. Intimideren, vloeken en schelden wordt niet getolereerd. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat er getraind kan worden en wedstrijden gehouden kunnen worden. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend. Respect betekent ook op zorgvuldige wijze omgaan met de ander, je onthouden van ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie of andere vormen van kwetsbare bejegening.

Wij pesten, plagen, intimideren en discrimineren niet

Pesten is kinderachtig: als het toch gebeurt spreek je elkaar of de trainer hierover aan. Discriminatie naar afkomst, huidskleur, geloofsovertuiging of seksuele voorkeuren is verboden en wordt bestreden.

De door NOC/NSF opgestelde gedragsregels met betrekking tot seksuele intimidatie maken integraal onderdeel uit van onze gedragscode.

Vrijwilligerswerk hoort erbij

Ieder lid of ouder van een jeugdlid is bereid om gevraagd en ongevraagd beperkte taken binnen de vereniging te verrichten. Er is altijd een passende activiteit waar de vereniging mee geholpen is. Zonder vrijwilligers zal Olympia eenvoudigweg niet kunnen functioneren.

Draag clubkleding bij wedstrijden

Bij wedstrijden dragen we de afgesproken clubkleding.

Wees zuinig met  materiaal en blijf af van andermans eigendommen

Olympia investeert veel in sportmaterialen en maakt gebruik van materiaal/gebouwen van derden. Reparatie- en onderhoudskosten kunnen beperkt worden wanneer iedereen zuinig met materialen omgaat en opzettelijke vernielers aansprakelijk gesteld worden voor de toegebrachte schade.

Afspraak is afspraak

We komen onze afspraken na en spreken elkaar daar op aan. De beleidskaders van Olympia zijn bindend voor iedereen. Als lid van Olympia onderschrijf je deze gedragscode.

Gezond sporten

Binnen Olympia Harderwijk hebben wij de regel dat er gezond gesport word. Tijdens de lessen kan er onbeperkt water gedronken worden en zijn snoep en koek niet welkom in de les. Water levert namelijk een positieve bijdrage aan de preventie tegen overgewicht. (Zie voor meer informatie www.jogg.nl )