Club Extra

Kinderen die moeite hebben met bewegen hebben hier vaak geen plezier in. Mogelijk zijn ze niet zo snel als andere kinderen, begrijpen ze de spelregels niet goed, of hebben ze faalangst. Juist voor hen is bewegen erg goed en daar probeert Club Extra sinds het jaar 2000 bij te helpen.

Bij Club Extra sporten kinderen van basisschoolleeftijd in kleine groepjes, onder begeleiding van bevoegde leiding. De kinderen mogen in eigen tempo diverse bewegingsvormen uitproberen, maar ze worden ook gestimuleerd om iets nieuws te proberen, een uitdaging aan te gaan. Op deze manier krijgen de deelnemers aan Club Extra weer plezier in bewegen en daardoor neemt het gevoel van eigenwaarde toe.

De lessen van Club Extra hebben een tweeledig doel: kinderen weer plezier laten krijgen in bewegen en ze door het toegenomen zelfvertrouwen stimuleren om naar een reguliere sportvereniging door te stromen.

Dit houdt in dat:

  • Club Extra erop gericht is om kinderen die speciale aandacht nodig hebben weer plezier te laten krijgen in bewegen.
  • De doorstroming naar een andere sportvereniging pas aan de orde wordt gesteld als het kind daar baat bij heeft.
  • Club Extra aan kinderen de mogelijkheid biedt om zich bezig te houden met allerlei vormen van bewegen. De aangeboden activiteiten blijven bij Club Extra niet beperkt tot een bepaalde vorm van sport.
  • Binnen een groep het niet noodzakelijk is dat alle kinderen op hetzelfde niveau van bewegen zitten. Binnen de groep mogen er best kinderen zijn die iets heel goed kunnen. Ieder kind is wel ergens heel goed in. Zij kunnen elkaar helpen.

Tijdens de lessen dragen de kinderen gymkleding zoals op school. Kinderen met lange haren dragen de haren tijdens de lessen in een staart. Ouders kunnen eventueel in kleedkamer wachten tijdens de les (de voordeur van het gebouw is meestal dicht tijdens de les). De lessen starten na de zomervakantie een week later dan de reguliere lessen en stoppen voor de zomervakantie een week eerder.

Voor meer informatie over Club Extra kunt u contact opnemen met Maria Jongerius via +31 6 40193497