Contributie

Contributie inning:

Betalingen gaan via automatische incasso, inschrijvingen worden alleen gedaan wanneer U het volledige inschrijfformulier ingevuld heeft.
Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50, die gelijktijdig met de 1e contributie wordt berekend tot aan het eind van het kwartaal.
De contributie wordt 4 keer per jaar geïncasseerd, iedere 10e van het kwartaal; januari, april, juli en oktober.

Opzegging:
Het lidmaatschap dient men altijd schriftelijk of per e-mail op te zeggen bij de ledenadministratie: ledenadministratie@olympiaharderwijk.nl

De opzegtermijn is 1 maand voor het eind van het kwartaal, zolang men lid is, betaalt men contributie, ook al worden de lessen niet meer of sporadisch bezocht. Als U niet 4 weken voor het begin van de nieuwe periode heeft opgezegd, dan dient U de nieuwe periode alsnog te betalen.
Er vindt geen teruggaaf van contributie plaats!

G.V. Olympia kent verschillende takken van sport: ouder en kind gym, kleutergym, gymnastiek meisjes/jongens, jazzdans, turnen meisjes/jongens, conditiegym, damesgym, springen en Club Extra.

Hieronder vindt U een overzicht van de contributie bedragen per kwartaal inclusief bondscontributie van de KNGU.

Contributiebedragen per 01-10-2020

Contributie 01.10.2020
jaar kwartaal
Gymnastiek 
peutergym 45 min
Peutergym 144.83         36.21
Kleutergym 144.83         36.21
Meisjesgym 144.83         36.21
Jongensgym 144.83         36.21
Springgroep 1,5 uur 214.74         53.69
Ouder dan 16 177.68         44.42
Jazz
jazz peuters 45 min 102.49         25.62
Jazz 45 minuten                –                –
Jazz  kleuters 50 min 159.36         39.84
Jazz jeugd 1 uur 174.39         43.60
Jazz jeugd 1,5 uur 220.94         55.23
Jazz jeugd 2 uur 268.55         67.14
Jazz jeugd 16+ 1 uur 181.67         45.42
Jazz jeugd 16+ 2 uur 278.66         69.66
Dames 181.67         45.42
Dames 1,5 uur 230.17         57.54
Selectie turnen j/m
Selectie A  4 uur 372.22         93.06
Selectie A  5 uur 464.99      116.25
Selectie 1,5 uur 190.51         47.63
Selectie B   2 uur 236.11         59.03
Selectie 2,5 uur 272.86         68.21
Selectie 3 uur 309.63         77.41
Wedstrijdkosten  29.32
Club Extra 182.85         45.71
Bondscontributie tm 15 jaar  5.65
Bondscontributie tm 16 jaar 6.95

Bij inschrijving tijdens een kwartaal wordt een evenredig deel van dit kwartaal aan contributie berekend. “Leden zijn onderworpen aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de G.V. Olympia”.

Ieder volgend lid uit één gezin krijgt 5% korting op de daarvoor verschuldigde contributie, dit geldt niet voor de selecties.

Bij stornering van de contributie zullen wij kosten in rekening brengen.

Bij het volgen van een 2e uur geldt een korting van 25% op het laagste contributiebedrag.

Tijdens de algemene ledenvergadering wordt elk jaar de contributie voor het volgend jaar vastgesteld. De notulen hiervan worden vermeld in ons clubblad; de Olympus.

Ledenadministratie:
Reina Sluiter – Bosboom Toussaintstraat 19 – 3842 ZZ   Harderwijk – 0341-417493
ledenadministratie@olympiaharderwijk.nl