Contributie

Betalingen gaan via automatische incasso. Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50, welke gelijktijdig met de eerste contributie geïncasseerd wordt. Bij stornering van de contributie zullen wij kosten in rekening brengen.

De contributie wordt vier keer per jaar geïncasseerd, iedere 10e van het kwartaal: januari, april, juli en oktober. Bij inschrijving tijdens een kwartaal wordt een evenredig deel van dit kwartaal aan contributie berekend.

Ieder volgend lid uit één gezin krijgt 5% korting op de daarvoor verschuldigde contributie, dit geldt niet voor de selecties.

Bij het volgen van een tweede les geldt een korting van 25% op het laagste contributie bedrag.

Hieronder vindt u een overzicht van de contributie bedragen inclusief bondscontributie van de KNGU.

 Duur per weekJaarKwartaal
Gymnastiek  
Ouder- en kind (peuters)45 min.156,7939,20
Nijntje Beweegdiploma45 min.156,7939,20
Nijntje Beweegdiploma1 uur156,7939,20
Kleuters1 uur156,7939,20
Jeugd1 uur156,7939,20
Dames1 uur192,3548,09
Turnen
Recreatie turnen1 uur156,7939,20
Recreatie plus i.c.m. gymnastiek of recreatie turnen2,5 uur295,3973,85
16+1 uur192,3548,09
Selectie turnen (excl. wedstrijdkosten)3 uur335,1983,80
4 uur402,95100,74
5 uur503,37125,84
Wedstrijdkosten, in januari geïncasseerd40,00
Springen
Springgroep (incl. wedstrijdkosten)1,5 uur246,2261,56
2,5 uur335,3983,85
Jazzdans  
Peuters30 min.110,9527,74
Kleuters45 min.172,5243,13
Jeugd1 uur188,7947,20
1,5 uur239,1859,79
2 uur290,7272,68
16+1 uur196,6749,17
2 uur301,6775,42
Dames1 uur196,6749,17
1,5 uur249,1862,29
Freerunnen   
Jeugd 1 uur156,7939,20
16+1 uur192,3548,09
Club Extra50 min.191,9948,00
  
Bondscontributie t/m 15 jaar 6,45
Bondscontributie vanaf 16 jaar 7,95
Contributie per 01-07-2023

Tijdens de algemene ledenvergadering wordt elk jaar de contributie voor het volgende jaar vastgesteld.

Bij vragen kunt u mailen naar de penningmeester.