Opzeggen

Het lidmaatschap dient men altijd schriftelijk of per e-mail op te zeggen bij de ledenadministratie.

De opzegtermijn is 1 maand voor het eind van het kwartaal. Zolang men lid is betaalt men contributie, ook al worden de lessen niet meer of sporadisch bezocht. Als u niet 4 weken voor het begin van de nieuwe periode heeft opgezegd, dan dient u deze periode alsnog te betalen.

Er vindt geen teruggaaf van contributie plaats!