Opzeggen

  Om het lidmaatschap op te zeggen, vult u onderstaand formulier in. De opzegtermijn is één maand voor het einde van het kwartaal.

  Zolang men lid is betaalt men contributie, ook als de lessen niet meer of sporadisch bezocht worden. Als u geen vier weken voor het begin van het nieuwe kwartaal (januari, april, juli, oktober) heeft opgezegd, dient deze periode alsnog betaald te worden.

  Er vindt geen teruggaaf van contributie plaats!

  E-mail

  Naam en achternaam (lid)

  Geboortedatum (lid)

  Bericht