Opzeggen

Het lidmaatschap dient men altijd per e-mail op te zeggen bij de ledenadministratie. Hierbij graag de naam, achternaam en geboortedatum van het lid vermelden.

De opzegtermijn is 1 maand voor het einde van het kwartaal

Zolang men lid is betaalt men contributie, ook als de lessen niet meer of sporadisch bezocht worden. Als u geen vier weken voor het begin van het nieuwe kwartaal (januari, april, juli, oktober) heeft opgezegd, dient deze periode alsnog betaald te worden.

Er vindt geen teruggaaf van contributie plaats!