Informatie

Nijntje Beweegdiploma
Speciaal voor uw kind(eren): het nijntje Beweegdiploma

Dat uw kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend. Vanaf nu kan dit echter bij G.V. Olympia!

Waarom het nijntje Beweegdiploma?
In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. In deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra uw kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale  en cognitieve ontwikkeling.

Bewegen met nijntje en de KNGU
Nijntje en de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) zijn een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan met als doel om meer kinderen tussen de 2 en 6 jaar spelenderwijs te leren bewegen. Nijntje is dan ook ambassadeur van het Beweegdiploma . Het Beweegdiploma bestaat uit twee lessenseries:

Beweegdiploma 1  (leeftijd 2-4 jaar)    15 lessen
Beweegdiploma 2  (leeftijd  4-6 jaar)   20 lessen

Enthousiaste reacties van ouders
Ouders van wie kinderen de beweeglessen hebben gevolgd, zijn erg enthousiast over de beweeglessen. Volgens hen durft hun kind nu meer. Ouders vinden het nijntje Beweegdiploma een goede graadmeter voor de motorische ontwikkeling van hun kind. Bij sommige kinderen gaat het fietsen met sprongen vooruit. Bij andere kinderen is ook het zwemmen een stuk verbeterd : ‘Mijn zoon heeft leren duikelen bij het Beweegdiploma en durft nu ook te duiken in het zwembad. Super!’

Hoe haalt uw kind het nijntje Beweegdiploma?
Wilt u dat uw kind zich motorisch goed ontwikkelt? Geef hem of haar dan op! Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op via Lydia Gorter. Meer informatie over het nijntje Beweegdiploma leest u ook op www.kngu.nl/beweegdiploma

  

Jongens- en meisjesgym
Gymnastiek is voor jong en oud weggelegd. Het is belangrijk om in beweging te zijn en dat kan met gymnastiek. Een gymles bestaat meestal uit vier delen. Een warming-up, zoals een spelletje of bewegen op muziek. Daarna gaan we oefeningen doen op (meestal) twee toestellen, zoals ringzwaaien, brug, balk etc. Het laatste onderdeel is het slot. Daar wordt een afsluitend spelletje gedaan of een cooling-down.
We streven ernaar om zoveel mogelijk te doen tijdens de les, zodat de gymnasten na een intensieve les met een voldaan gevoel naar huis gaan.

Aan het eind van het seizoen vindt er een gezamenlijke afsluiting plaats met de hele vereniging: de Olympiadag. We laten dan aan alle ouders, familie, vrienden en bekenden zien wat we het afgelopen jaar hebben geleerd. In de weken ervoor wordt er tijdens de lessen geoefend voor deze onderlinge wedstrijd, waarbij plezier bovenaan staat. Aan het eind van de Olympiadag wordt er per discipline de clubkampioen bekend gemaakt.

Peutergym (ouder en kind gym)
Bij G.V. Olympia is er voor de jongste kinderen tot vier jaar ouder & kind gym. Deze lessen zijn speciaal bedoeld om samen met papa, mama, oma of opa te komen gymmen.

Het opdoen van veel bewegingservaring is op deze leeftijd ontzettend belangrijk. De kinderen krijgen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden waardoor ze geprikkeld worden om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen. Het kind leert tijdens de les onder meer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komen het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen leert de peuter hoe rekening met elkaar moet worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten. Daar komen dan ook nog andere dingen bij kijken, zoals het zingen in een kring.

Samen bewegingen zal het contact tussen de (groot)ouder alleen maar verstevigen en het kind meer zelfvertrouwen geven.

Kleutergym
De kleutergymlessen zijn geschikt voor kinderen van vier tot zes jaar.

Het is voor jonge kinderen erg belangrijk om te bewegen en gymnastiek kan hier goed aan bijdragen. Tijdens de lessen leren kinderen hun motoriek en zichzelf verder te ontwikkelen. We beginnen de les met een spelletje waarin we liedjes zingen of kleine bewegingen maken zoals rollen met een bal. Daarna gaan we de verschillende toestellen gebruiken. We gaan bijvoorbeeld klimmen in het wandrek, springen van de kast en balanceren over de matten.

Damesgym
Binnen G.V. Olympia hebben we twee damesgroepen. De damesgroepen zijn erg gemotiveerd en trainen erg intensief. De leden zijn tussen de vijftig en honderd jaar. Een aantal leden zijn al meer dan vijfentwintig jaar lid van onze vereniging!

De dameslessen bestaan voornamelijk uit grond- en conditie oefeningen. We starten de les met warm lopen. Daarna gaan we rek- en strekoefeningen doen om de spieren soepel te houden. Vervolgens werken we aan onze conditie door bijvoorbeeld te bewegen op muziek en we sluiten de les af met een cooling-down.

Wilt u of uw kind ook een keer meedoen? Dat kan! U mag altijd twee lessen proberen en als u of uw kind het leuk vindt, kunt u lid worden van onze vereniging. Ons gymaanbod is enorm groot! In het lesrooster kunt u zien op welke tijden en plaatsen binnen Harderwijk onze gymlessen worden gegeven.

Sport 16+
Hou je van een uitdaging en heb je altijd al salto’s willen maken?  Kom dan eens kijken bij sport 16+. Sport 16+ is een gezellige groep waar iedereen op zijn of haar eigen niveau meedoet.
De lessen worden gevuld door de leden zelf. Er wordt gekeken naar wat zij leuk vinden om te doen en wat ze graag willen leren. De docent van de les biedt hierbij hulp. Onderling dagen de leden elkaar vaak uit en worden en verschillende wedstrijdjes gedaan tijdens de les.

Klik hier om een video te bekijken van sport 16+.

Wilt u  ook een keer meedoen? Dat kan! U mag altijd twee lessen proberen en als u of uw kind het leuk vindt, kunt u lid worden van onze vereniging. In het lesrooster kunt u zien op welke tijden en plaatsen binnen Harderwijk sport 16+ wordt gegeven.