Gymnastiek

Jeugd

Nijntje Beweegdiploma

Dat je kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend. Dat kan bij ons!

Waarom het Nijntje Beweegdiploma?

In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. In deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra uw kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale  en cognitieve ontwikkeling.

Bewegen met Nijntje en de KNGU

Nijntje en de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) zijn een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan met als doel om meer kinderen tussen de 2 en 6 jaar spelenderwijs te leren bewegen. Nijntje is dan ook ambassadeur van het Beweegdiploma . Het Beweegdiploma bestaat uit twee lessenseries:

Beweegdiploma 1  (2-4 jaar)   15 lessen
Beweegdiploma 2  (4-6 jaar)   20 lessen

Reacties van ouders

Ouders van wie kinderen de beweeglessen hebben gevolgd, zijn erg enthousiast, volgens hen durft hun kind nu meer. Ouders vinden het Nijntje Beweegdiploma een goede graadmeter voor de motorische ontwikkeling van hun kind. Bij sommige kinderen gaat het fietsen met sprongen vooruit. Bij andere kinderen is ook het zwemmen een stuk verbeterd: “Mijn zoon heeft leren duikelen bij het Beweegdiploma en durft nu ook te duiken in het zwembad!”

Meer informatie over het Nijntje Beweegdiploma leest u ook op www.kngu.nl/beweegdiploma.

Ouder en kind

Bij G.V. Olympia is er voor de jongste kinderen tot vier jaar ouder & kind gym. Deze lessen zijn speciaal bedoeld om samen met papa, mama, oma of opa te komen gymmen.

Het opdoen van veel bewegingservaring is op deze leeftijd ontzettend belangrijk. De kinderen krijgen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden waardoor ze geprikkeld worden om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen. Het kind leert tijdens de les onder meer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komen het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen leert de peuter hoe rekening met elkaar moet worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten. Daar komen dan ook nog andere dingen bij kijken, zoals het zingen in een kring.

Samen bewegen zal het contact tussen de (groot)ouder alleen maar verstevigen en het kind meer zelfvertrouwen geven.

Kleuters

De kleutergymlessen zijn geschikt voor kinderen van vier tot zes jaar.

Het is voor jonge kinderen erg belangrijk om te bewegen en gymnastiek kan hier goed aan bijdragen. Tijdens de lessen leren kinderen hun motoriek en zichzelf verder te ontwikkelen. We beginnen de les met een spelletje waarin we liedjes zingen of kleine bewegingen maken zoals rollen met een bal. Daarna gaan we de verschillende toestellen gebruiken. We gaan bijvoorbeeld klimmen in het wandrek, springen van de kast en balanceren over de matten.

Meisjes

Deze groepen zijn voor alle meisjes tussen de zes en twaalf jaar die het leuk vinden om spelenderwijs de basis van het turnen op te doen. Hierbij komt niet alleen het turnen op de toestellen balk, brug, sprong en vloer aan bod, maar is er ook ruimte voor bijvoorbeeld het zwaaien aan de touwen, ringen en de trapeze. Elke week maandag staan de zalen aan het Vliepad en de Constantijn Huijgenslaan weer vol met leuke en uitdagende situaties. Plezier hebben, van en met elkaar leren en een breed motorische ontwikkeling staan in deze lessen centraal.
We streven ernaar om zoveel mogelijk te doen tijdens de les en constant lekker bezig te blijven, zodat de kinderen na een intensieve les met een voldaan gevoel naar huis gaan.

Volwassenen

Dames

Binnen G.V. Olympia hebben we twee damesgroepen. De damesgroepen zijn erg gemotiveerd en trainen erg intensief. De leden zijn tussen de vijftig en honderd jaar. Een aantal leden zijn al meer dan vijfentwintig jaar lid van onze vereniging!

Er zijn veel dames die nog wel lekker willen bewegen maar niet met toestellen of situaties waar bij gerend moet worden. De wil is er wel maar het lijf doet vaak niet meer mee. Juist daarom is het belangrijk om in beweging te blijven. Bij beide groepen staat het plezier in het bewegen voorop. Er wordt veel op de mat geoefend. Daardoor kan er op een rustige maar intensieve manier aandacht gegeven wordt aan alle spiergroepen, ook die spiergroepen die niet zo vaak aandacht krijgen. Het gaat hier niet om de liters geproduceerd zweet maar om het voldane gevoel na afloop van de les.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *