Peuter- en kleutergym

Nijntje Beweegdiploma

Dat je kind zijn of haar zwemdiploma haalt, is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Het behalen van een beweegdiploma is nog niet zo vanzelfsprekend. Dat kan bij ons!

Waarom het Nijntje Beweegdiploma?

In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. In deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra uw kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale  en cognitieve ontwikkeling.

Bewegen met Nijntje en de KNGU

Nijntje en de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) zijn een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan met als doel om meer kinderen tussen de 2 en 6 jaar spelenderwijs te leren bewegen. Nijntje is dan ook ambassadeur van het Beweegdiploma . Het Beweegdiploma bestaat uit twee lessenseries:

Beweegdiploma 1  (2-4 jaar)   15 lessen
Beweegdiploma 2  (4-6 jaar)   20 lessen

Reacties van ouders

Ouders van wie kinderen de beweeglessen hebben gevolgd, zijn erg enthousiast, volgens hen durft hun kind nu meer. Ouders vinden het Nijntje Beweegdiploma een goede graadmeter voor de motorische ontwikkeling van hun kind. Bij sommige kinderen gaat het fietsen met sprongen vooruit. Bij andere kinderen is ook het zwemmen een stuk verbeterd: “Mijn zoon heeft leren duikelen bij het Beweegdiploma en durft nu ook te duiken in het zwembad!”

Meer informatie over het Nijntje Beweegdiploma is te vinden op www.kngu.nl/beweegdiploma.

IMG_8958-Enhanced-NR-3
IMG_8985-Enhanced-NR
IMG_8963-Enhanced-NR
previous arrow
next arrow
Ouder en kind

Bij G.V. Olympia is er voor de jongste kinderen tot vier jaar ouder- en kindgym. Deze lessen zijn speciaal bedoeld om samen met papa, mama, oma of opa te komen gymmen.

Het opdoen van veel bewegingservaring is op deze leeftijd ontzettend belangrijk. De kinderen krijgen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden waardoor ze geprikkeld worden om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen. Het kind leert tijdens de les onder meer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komen het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen leert de peuter hoe rekening met elkaar moet worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten. Daar komen dan ook nog andere dingen bij kijken, zoals het zingen in een kring.

Samen bewegen zal het contact tussen de (groot)ouder alleen maar verstevigen en het kind meer zelfvertrouwen geven.

Kleuters

De kleutergymlessen zijn geschikt voor kinderen van vier tot zes jaar.

Het is voor jonge kinderen erg belangrijk om te bewegen en gymnastiek kan hier goed aan bijdragen. Tijdens de lessen leren kinderen hun motoriek en zichzelf verder te ontwikkelen. We beginnen de les met een spelletje waarin we liedjes zingen of kleine bewegingen maken zoals rollen met een bal. Daarna gaan we de verschillende toestellen gebruiken. We gaan bijvoorbeeld klimmen in het wandrek, springen van de kast en balanceren over de matten.