Laatste nieuws

Bericht van het Bestuur.

Vertrouwenscontactpersoon.
Het afgelopen jaar zijn veelvuldig berichten in het nieuws verschenen over vervelende zaken ook binnen sportverenigingen. GV Olympia wil een veilige vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen zich op plezierige wijze met sporten kan bezighouden. De vereniging wil er alles aan doen om zaken als pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen.  In dat kader hebben wij ook Vertrouwenscontactpersonen willen aanstellen om alle mogelijke drempels voor melding van negatieve gebeurtenissen te slechten.

Wij zijn verheugd dat twee personen, Sjoukje Kuipers en Maria Jongerius, zich bereid verklaard hebben deze onafhankelijke functies te willen  vervullen. Zij hebben hiervoor reeds een opleiding gevolgd. Een uitgebreide beschrijving van hun rol vind je op deze site onder Home/Reglement/Vertrouwenscontactpersoon.

AVG wetgeving
In het kader van de nieuwe privacy wetgeving hebben wij een Privacy Policy opgesteld. Dit gaat over de persoonsgegevens die bij/door de vereniging zijn vastgelegd. Het betreffende document is op deze website te vinden onder Home/Reglement/Privacy Policy.