Categorieën
Algemeen

Uitnodiging algemene ledenvergadering

U wordt uitgenodigd om onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

Deze wordt gehouden op:

Donderdag 14 april 2016
om:        20.00 uur
in:          Multifunctionele ruimte De Sypel, boven Sportcafé De Sypel

Agenda:

  1. Opening en mededelingen
  2. Notulen ALV van 13 april 2015
  3. Jaarverslag 2015 penningmeester
  4. Verslag kascontrole
  5. Bestuur: aftreden volgens rooster: Hinne Paul Krolis (secretaris) en Mariëlle Prinsen (technisch bestuurslid), beide opnieuw verkiesbaar.
  6. Vaststellen begroting 2016
  7. Contributieverhoging 2016; inflatiecorrectie en verhoging kngu-bijdrage
  8. Rondvraag

U kunt aanvullingen op de agenda indienen bij het bestuur tot en met 1 april 2016.

Punt 5: Kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot en met 1 april 2016 melden bij het secretariaat.

Punt 3, 6, : de bijbehorend digitale documenten kunnen opgevraagd worden op e-mail adres:

penningmeester@olympiaharderwijk.nl

Graag tot ziens op donderdag 14 april 2016.