Categorieën
Algemeen

Dit jaar is de Pluim voor Sandra Foppen

Elk jaar wordt de ‘Pluim op je hoed’ uitgereikt aan iemand die zich meer dan gemiddeld inzet voor onze vereniging.

Dit jaar ging de pluim naar Sandra Foppen. Sandra is al vele jaren penningmeester van onze vereniging. In eerste instantie deed ze dit omdat haar dochter bij Olympia danste. Inmiddels is haar dochter al jaren geen lid meer van de vereniging, maar Sandra is gebleven. Sandra voert niet alleen de taken van de penningmeester uit, maar ook vele andere taken. Denk hierbij aan de attenties voor de Grote Clubactie, de kerstattenties voor de trainers en assistenten en ondersteuning bij de Olympiadag en de eindshow dans.  

Sandra is een enorme aanwinst voor onze vereniging. We hopen dat zij nog vele jaren betrokken blijft bij onze vereniging.

Categorieën
Algemeen

Uitnodiging algemene ledenvergadering 2022

We zijn heel blij te kunnen vertellen dat we donderdag maar liefst 4 nieuwe bestuursleden gaan installeren! We hopen op uw aanwezigheid!

U wordt uitgenodigd om onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

Deze wordt gehouden op donderdag 12 mei 2022 om 19.30 uur in multifunctionele ruimte De Sypel, boven Sportcafé De Sypel

Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Notulen ALV van 22 april 2021

3. Jaarverslag 2021 van de penningmeester

4. Verslag kascontrole

5. Brief Noodoproep aan leden en ouders/verzorgers van leden d.d. 20 maart 2022

5. Bestuur:

· Vacature secretaris, vacature PR en Communicatie is nog vacant

· Aftreden volgens rooster: Mariëlle Prinsen – stelt zich opnieuw verkiesbaar (bij volledig bestuur)

6. Vaststellen begroting 2022

7. Contributieverhoging 2022, 3,1% afwijkend van inflatiecorrectie (inflatiecorrectie 6,2%)

9. Rondvraag

U kunt aanvullingen op de agenda indienen bij het bestuur tot 1 mei 2022.

Punt 5: Kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot 1 mei 2022 melden bij het secretariaat.

Punt 3, 6, : de bijbehorend digitale documenten kunnen opgevraagd worden op e-mail adres: penningmeester@olympiaharderwijk.nl

Graag tot ziens op donderdag 12 mei 2022.

Categorieën
Algemeen

8 medailles voor G.V. Olympia!

Op zaterdag 9 april vond de individuele springwedstrijd plaats voor de junior meiden. G.V. Olympia was hier vertegenwoordigd met drie meiden.
Het eerste onderdeel was plank kast. De meiden lieten een mooie oefening zien in de E-categorie. Dit werd dan ook beloond met een eerste plaats voor Elisha Siepel, een tweede plaats voor Amber Buter en een derde plaats voor Jara Jeuring.
Daarna was het onderdeel airtrack aan de beurt. Een lastiger onderdeel, maar de meiden lieten zien dat ze hier hard voor getraind hadden. Jara werd in de E-categorie dan ook beloond met een gouden medaille! Als derde onderdeel werd er gesprongen op de minitrampoline. Een aantal meiden sprong voor het eerst mee in de C-categorie. Ze lieten zien dat ze hard hadden geoefend op de verschillende salto’s. Helaas hadden ze net een aantal punten te weinig om op het podium te staan. In de E-categorie liet Jara zien dat zij ook hier de oefening goed beheerste. Ook dit werd beloond met een gouden medaille!
Het laatste onderdeel was minitrampoline pegasus. Elisha deed voor het eerst mee in de D-categorie. Elisha liet een hele beheerste en nette oefening zien. Ook de jury zag dit. Dit werd dan ook beloond met de eerste prijs! Ook Amber en Jara lieten een mooie oefening zien in de E-categorie. Amber werd eerste en Jara tweede.     

Categorieën
Algemeen

Brandbrief

onderstaande brief is per post verzonden naar alle leden.
Mocht u deze niet hebben ontvangen, dan vragen we u contact op te nemen om de adresgegevens te controleren.

Beste leden, ouders en verzorgers van Olympia,

Voor u weer een brief, het is inmiddels niet meer te tellen hoeveel brieven wij u in de coronaperiode en met het huidige trainerstekort hebben moeten sturen. Wel is deze brief heel anders van aard, en wij willen u daarom vragen deze brief met aandacht te lezen. 

Om maar volgens de methoden van een slecht nieuwsgesprek meteen met de deur in huis te vallen; deze brief kán een aankondiging zijn van het stoppen van het complete bestuur en daarmee ook van de gehele vereniging. We hopen dat u onderstaande bericht wilt lezen en wellicht uw steentje bij zou kunnen dragen om dit te voorkomen.

Zoals u wellicht weet is Olympia een gymnastiekvereniging, met behalve gym/turnen ook een flinke dansafdeling en een nog steeds sterk groeiende free-run afdeling. Olympia bestaat bijna 95 jaar en heeft al jaren zowel breedtesport als regionale selectie niveaus te bieden. We hebben rond de 550 leden, de jongste is 1,5 jaar oud, de oudste 85 jaar. Het zwaartepunt ligt op de leden tussen de 6 en 10 jaar. We hebben rond de 15 zelfstandige trainers en evenzoveel assistenten waarmee we alle lessen rond proberen te krijgen. 

En een bestuur van 4 personen; 4 dames die respectievelijk al 18, 16, 9 en 2 jaar in het bestuur zitten, we stellen onszelf even voor;
Reina Sluiter, vanuit haar jeugd betrokken bij de vereniging. Had ooit kinderen die trainden bij Olympia, inmiddels geen band in die hoedanigheid meer. Zij is onze ledenadministrateur en secretaris, werkt daarnaast in het ziekenhuis, heeft een gezin en is mantelzorger.
Sandra Foppen, ook ooit betrokken doordat er kinderen bij Olympia trainden, ook dit is allang niet meer zo. Sandra is Penningmeester, werkt daarnaast in het onderwijs en heeft een gezin.
Mariëlle Prinsen heeft als enige in dit bestuur nog daadwerkelijk kinderen bij Olympia trainen, 4 stuks maar liefst. Is ooit vanuit liefde voor de turnsport in het bestuur gekomen, mag training geven en valt af en toe in bij diverse groepen en ze jureert jaarlijks zo’n 7 wedstrijden voor de jongensselectie. Mariëlle is voorzitter van Olympia, werkt daarnaast in het onderwijs en heeft een gezin.
Lydia Gorter, is vanuit de trainersrol in het bestuur beland als technisch bestuurslid, werkt als logopedist en geeft daarnaast training voor Olympia.
Alle vier proberen we naast ons werk en Olympia andere hobby’s en een sociaal leven te hebben.

 We zijn inmiddels al jaren op zoek naar een 2e penningmeester, een secretaris en minimaal 1 algemeen lid. Ook zijn wij op zoek naar mensen voor kleine werkzaamheden (daarbij kunt u denken aan de website onderhouden, facebook bijhouden, hulp bij activiteiten en acties).

 Als er niet op korte termijn versterking komt in het bestuur bestaat er een reële mogelijkheid dat het huidige bestuur de taken zal neerleggen

Een vereniging als deze is niet met 4 mensen te bemannen, zelfs niet met de ervaring die wij samen hebben. We zijn inmiddels al jaren op zoek naar versterking in het bestuur. We hebben in de afgelopen 2 jaar meer brieven gestuurd dan in de 16 jaar daarvoor, meer vergaderd dan ooit en vooral meer en sneller beslissingen moeten nemen omdat de corona regels weer veranderden of een trainer uitviel.

Deze vereniging heeft extra handen nodig, om weer vooruit te kunnen kijken, te kunnen groeien en bloeien zoals zij dit verdient. En daarom hopen wij met deze brandbrief op uw steun. U heeft gelezen dat ieder van ons naast ons bestuurswerk een baan, sommigen zelfs een flinke baan heeft, en daarnaast een gezin. Dit hoeft geen belemmering te zijn om het bestuur te komen versterken. Met 4 man (vrouw) is het niet meer te doen, maar met uw hulp willen we met een groter bestuur een doorstart maken. Vele handen maken licht werk! En wij zitten natuurlijk niet voor niks al zo lang op deze plekken, het bestuurswerk is ook ontzettend leuk! 

 Graag nodigen wij een ieder die meer informatie wilt hebben uit om kennis te maken tijdens een vergadering om zo een beeld te krijgen van de werkzaamheden die binnen het bestuur plaatsvinden. 

Wilt u, na het lezen van deze brief, in gesprek met ons wat u voor de vereniging zou kunnen betekenen dan kunt u contact opnemen met Mariëlle Prinsen, voorzitter@olympiaharderwijk.nl. We hopen u allen te zien op onze Algemene Ledenvergadering op 12 mei 2022, met hopelijk het goede nieuws van een doorstart.

 We hebben uw hulp dringend nodig !

Met vriendelijke groeten,
Bestuur G.V. Olympia
Mariëlle Prinsen
Sandra Foppen
Reina Sluiter
Lydia Gorter

Categorieën
Algemeen

Start nieuw seizoen 2021 / 2022

Vanaf volgende week zullen de meeste lessen weer gaan starten.
Helaas is het niet gelukt om voor alle groepen een train(st)er te vinden. Dit vinden wij natuurlijk heel erg jammer! De groepen waar het om gaat, krijgen hierover informatie via de email.

We zijn dus nog heel hard op zoek naar train(st)ers! Ben of ken jij iemand die ons kan helpen, dan komen we graag in contact!

Categorieën
Algemeen

Contributie en algemene ledenvergadering

Beste leden, ouders/verzorgers van leden van G.V. Olympia,

We zijn deze week alweer volop buiten aan het lesgeven! Dit geldt voor alle lessen voor de jeugd tot en met 27 jaar. Uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter afstand waar dat moet. De groepen waar helaas nog geen buitenlessen gegeven mag worden zijn de damesdans- en gymgroepen en ouder-kind gym/dans. Naast de buitenlessen geven we ook nog in diverse groepen online lessen. Onze trainers hebben rechtstreeks contact hierover met de groepen. Mocht u hier vragen over hebben aan het bestuur kunt u deze mailen naar technischezaken@olympiaharderwijk.nl.

Contributie
We krijgen diverse vragen over de contributie. De meeste kosten zoals personeelskosten en bondscontributie lopen voor ons gewoon door. Al met al is het zowel voor de vereniging als voor de leden een hele vervelende situatie en hopen we natuurlijk dat we gauw weer samen binnen kunnen sporten. We hebben als bestuur besloten om voor het tweede kwartaal 75% van de contributie te incasseren. We doen dit op deze manier zodat we het voortbestaan van onze vereniging kunnen garanderen. We hopen dat we hier jullie mee tegemoet komen en jullie ons blijven steunen!

Algemene Leden Vergadering (ALV)
We hebben als bestuur besloten om de ALV vergadering deze keer via Teams te laten plaatsvinden. De vergadering vindt plaats op donderdag 22 april a.s. om 20.00 uur. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn vragen wij u om zich met uw mailadres aan te melden bij penningmeester@olympiaharderwijk.nl. De agenda voor de ALV vergadering staat vanaf 8 april a.s. op de website (www.olympiaharderwijk.nl).

We willen jullie bedanken voor jullie geduld en begrip voor de situatie van de vereniging en we hopen natuurlijk dat we weer zo snel mogelijk de gymzalen in kunnen om les te geven.

Wanneer er nog vragen zijn, kunnen jullie altijd contact met ons opnemen.

Met sportieve groeten,

namens het bestuur G.V. Olympia

Categorieën
Algemeen

Opbrengst Grote Clubactie

We willen iedereen die loten voor G.V. Olympia heeft verkocht en gekocht hartelijk bedanken. Met deze super opbrengst zijn wij heel erg blij. Zo kunnen we materiaal aanschaffen en was het ook mogelijk om afgelopen week extra aandacht te geven aan Sinterklaas!

Categorieën
Algemeen

Rabo ClubSupport – Stem jij ook op Olympia?

Jouw stem, die van je ouders, opa en oma, buren, familie en bekende is geld waard!

Olympia doet dit jaar weer mee! Als lid van de Rabobank kan je tot 25 oktober 2020 twee stemmen uitbrengen op je favoriete vereniging. Er wordt elk jaar een groot geldbedrag verdeeld naar aanleiding van het aantal ontvangen stemmen. Hoe meer stemmen we krijgen hoe groter de donatie die we mogen ontvangen!

Klant zijn van Rabobank Randmeren betekent niet dat je automatisch lid bent. Het regelen van een lidmaatschap kan eenvoudig via Rabo Online Bankieren en de Rabo App.

Meer informatie? https://www.rabo-clubsupport.nl/

Categorieën
Algemeen

Dit jaar is de Pluim voor Johan Kwakman!

Elk jaar wordt de ‘Pluim op je hoed’ uitgereikt aan een trainer die meer dan gemiddeld inzet heeft geleverd aan de vereniging.

Johan kwam een jaar of 7 geleden bij de vereniging om te gaan turnen, op 65-jarige leeftijd. Hij sloot zich aan bij de 16+ groep, en nam deze les af en toe over van de toenmalige trainer. Van lieverlee werd dit lesgeven steeds regelmatiger, werd Johan een bekend gezicht bij de jongensselectie en ging hij de groep Freerunners lesgeven. Het lesgeven zit Johan, oud vakleerkracht bewegingsonderwijs, in hart en nieren. Hij is met pensioen, gaat jaarlijks een aantal weken met zijn vrouw en de camper weg maar is toch niet weg te slaan uit de zaal. Als er vervangingsaanvragen in de trainers appgroep langskomen is daar vaak Johan die kan inspringen, die hiermee vrijwel alle zalen, lessen en leden al weleens gezien heeft. Tijdens Corona heeft Johan veel geleerd, van filmpjes maken waarmee we onze leden wat basisoefeningen aan konden reiken voor thuis, tot lesgeven via Zoom-meetings. Johan staat altijd voor iedereen klaar, weet diverse mensen aan de vereniging te verbinden en is altijd enthousiast en meedenkend.

We vinden Johan een enorme aanwinst voor onze vereniging en hopen dat hij nog lang in de zalen te vinden zal zijn! 

Categorieën
Algemeen

Deen Supermarkt Sponsor Actie levert ons 750 euro op! Dank jullie wel!

Vandaag ontvingen we van de Deen Supermarkt Krommekamp de cheque van de Sponsor Actie: 750 euro! Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. We willen iedereen bedanken die voor ons munten hebben gespaard!