Categorieën
Algemeen

GEANNULEERD! Uitnodiging algemene ledenvergadering

U wordt uitgenodigd om onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

Deze wordt gehouden op:
Dinsdag 7 April 2020
om: 19.30 uur
in: Multifunctionele ruimte De Sypel, boven Sportcafé De Sypel

Agenda:

1. Opening en mededelingen
2. Notulen ALV van 9 april 2019
3. Jaarverslag 2019 van de penningmeester
4. Verslag kascontrole
5. Bestuur:  Vacature voorzitter is nog vacant
Aftreden volgens rooster: Renate Wemes (PR en Communicatie)
Herkiesbaar Renate Wemes
Nieuw: Lydia Gorter (Algemene zaken)
6. Vaststellen begroting 2020
7. Contributieverhoging 2020 conform inflatiecorrectie van 1,6%
8. Huldiging jubilea
9. Rondvraag

U kunt aanvullingen op de agenda indienen bij het bestuur tot en met 1 april 2020.

Punt 5: Kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot en met 1 april 2019 melden bij het secretariaat.
Punt 3, 6, : de bijbehorend digitale documenten kunnen opgevraagd worden op e-mail adres: penningmeester@olympiaharderwijk.nl

Graag tot ziens op dinsdag 7 april 2020.

Houdt de website/facebook in de gaten i.v.m. ontwikkelingen omtrent het Corona virus. Het kan zijn dat deze vergadering wordt geannuleerd.